Wettelijke privacyverklaring

Algemeen

AGCO Corporation en zijn dochterondernemingen (hierna 'AGCO') onderhouden deze website voor informatie-, educatieve, marketing- en communicatiedoeleinden.  Het doel van deze verklaring is uiteen te zetten hoe wij persoonsgegevens gebruiken die wij via deze website van u verkrijgen.  AGCO hecht veel waarde aan de beveiliging en privacy van uw persoonsgegevens. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en wij zorgen ervoor dat de wetgeving inzake de gegevensbescherming of privacy wordt nageleefd.  Op deze website worden diverse middelen gebruikt om bezoekers van de website in staat te stellen interesse te tonen in of informatie op te vragen over producten en diensten van AGCO.  Om uw verzoek te behandelen, kan u worden gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken.  Het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig. Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor de verzameling en het gebruik van deze gegevens zoals hier beschreven. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met ons. 

Aanvullende informatie

1.Welke persoonsgegevens worden verzameld?
U kunt worden gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken, zoals uw naam, beroep, e-mailadres, postadres en telefoonnummer.

2. Hoe worden de verzamelde gegevens gebruikt?
Wij slaan de gegevens op en bewaren ze in databases en op andere opslagmedia. De gegevens worden tevens gebruikt voor het beheer van onze websitediensten, voor het uitvoeren van markt- en klantenanalyses en voor het beoordelen, ontwikkelen en verbeteren van onze diensten. In dat opzicht kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden en om u te informeren over producten en diensten.

3. Waar wordt de informatie vrijgegeven of overgedragen?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, uitwisselen of verhuren aan derden. Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan de volgende personen of ondernemingen, die ze kunnen gebruiken overeenkomstig paragraaf 2:

  • werknemers en tussenpersonen om accounts te beheren en producten en diensten te verlenen waarom u hebt verzocht of in de toekomst verzoekt;
  • tussenpersonen die uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden;
  • iedereen aan wie wij deze moeten verstrekken op grond van een plicht of wettelijke verplichting;
  • dealers, leveranciers of zakenpartners van AGCO;
  • gelieerde ondernemingen over de hele wereld binnen de AGCO Group die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.

4. Hoe zit het met 'cookies'?
Cookies zijn kleine databestanden die naar de browser op de harde schijf van uw computer kunnen worden gestuurd om ons in staat stellen u te voorzien van bepaalde opties en ons te voorzien van informatie over bezoeken aan onze website.  We kunnen cookies ook gebruiken om de website gebruiksvriendelijker te maken, door bijvoorbeeld uw wachtwoord op te slaan.  De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u hoeft ze niet te accepteren. U kunt de instellingen van uw browser normaal gesproken wijzigen om de acceptatie te voorkomen en kunt dan nog steeds gebruikmaken van de meeste opties op deze website.

5. Kinderen
Wij verzamelen niet bewust gegevens van kinderen. Wij vragen ouders en wettelijke voogden om ons te helpen door toe te zien op de activiteiten van kinderen op deze site en door hen te verbieden gegevens te verstrekken via deze website. Deze website is bedoeld voor volwassenen.

6. Vragen & antwoorden en verzoeken om wijzigingen
AGCO beantwoordt alle rechtmatige verzoeken om informatie. Op verzoek zal AGCO uw persoonsgegevens corrigeren, wijzigen of verwijderen. Als u een dergelijk verzoek of vragen of opmerkingen wilt indienen, kunt u contact opnemen met ons.