ONTMOET ONZE KLANTEN

ONTMOET ONZE KLANTEN

Betrouwbaarheid via tests

Koivikko Manor in Kitee, Finland, ging in het voorjaar van 2013 van start met het testen van de nieuwe tractoren van de Valtra T Series. De Versu kon direct laten zien waartoe deze in staat was tijdens een bouwproject.

Koivikko Manor, Kitee, Finland
Agrarische coöperatie MTY Partanen & Tolonen

Testmachines: twee Valtra T Series Versu-modellen (250 en 174 pk)
Hoofdtaken: melk- en slachtveehouderij en biogasinstallatie

Serieuze trekkracht

"Meteen bij het trekken merkten we al wat een stoere tractor het was," herinnert Pekka Partanen zich. "We waren de fundering voor een nieuwe schuur aan het bouwen. De grond was net ontdooid, dus we moesten alle ladingen min of meer door de modder transporteren."

Bij het transport van mest en drijfmest gaf het prototype niet alleen blijk van zijn trekkracht, maar ook van zijn prestaties op de weg. "De stabiliteit van de tractor, het zicht vanuit de cabine en de indeling van de bedieningselementen waren zeer goed," aldus technisch manager Tero Nenonen.

Deze positieve eerste indrukken werden bevestigd bij het aankoppelen van werktuigen. "De hydrauliek- en remkoppelingen zijn nu veel eenvoudiger te gebruiken, en dat geldt ook voor de lichtaansluiting. Ze zijn heel logisch ingedeeld en beter ontworpen," voegt Tero hieraan toe.

De tractoren werden ongeveer even vaak voor veldwerk als voor verschillende transporttaken gebruikt, zoals het vervoer van mest en drijfmest voor de biogasinstallatie. Het heuvelachtige terrein van Karelië was ideaal voor het testen van de prestaties van de nieuwe T Series op de weg. De transmissie en andere geavanceerde systemen van de Versu werden in Kitee behoorlijk op de proef gesteld. Ook werden de motor, remmen en cabine geëvalueerd, evenals de bestuurbaarheid en veiligheidsaspecten.  

"De transmissie van de Versu is echt een heel stuk verbeterd. De automatische transmissie werkt heel snel en goed met de motor samen. Zelfs bij het trekken van zware ladingen konden we in de automatische modus gemakkelijk bergop rijden. De tractor wekte de algemene indruk een heel taaie machine te zijn," merkt Pauli Tolonen op.

De andere nieuwe functies bleken ook eenvoudig in gebruik. "Het combineren van de AutoTraction-functie met de remmen was een uitstekende oplossing en het gaspedaal voelde goed aan. Ook de cruisecontrol is heel eenvoudig aan te passen," gaat Tero Nenonen verder.

Vooral op de hill-hold-functie werd enthousiast gereageerd, want deze bleek een groot voordeel onder gladde omstandigheden en in andere lastige situaties. "Het systeem voorkomt dat de tractor achteruit rolt tijdens het starten. Dit is een groot voordeel wanneer de tractor van het veld komt en staat te wachten om in te voegen tussen het wegverkeer. Hierdoor kan dat een stuk eenvoudiger en veiliger," aldus Pauli Tolonen.

Ook werd het uitstekende zicht vanuit de cabine opgemerkt, vooral op kruispunten en in het verkeer in het algemeen. "Door het ontbreken van een stijl in het rechtervenster heb je veel beter zicht op kruispunten. Dit is een belangrijk pluspunt op het gebied van veiligheid," aldus Pekka Partanen.

Het belang van veiligheid wordt benadrukt in de samenwerking van de agrarische coöperatie met de plaatselijke landbouwschool. Feitelijk heeft het testen van prototypen alles te maken met het garanderen van de betrouwbaarheid en veiligheid van nieuwe producten. "Verrassingen die in de prototypefase opduiken, besparen klanten later veel problemen," aldus Pekka.

Koivikko Manor
In de kleine gemeente Koivikko in Kitee, een stad in Noord-Karelië in Finland, is een groep ondernemingen gevestigd, waaronder de particuliere melkveehouderij van Koivikko Manor. De boerderij is een opleidingscentrum voor de tachtig studenten van de plaatselijke landbouwschool en fokt ook rundvee. Andere faciliteiten zijn een manege en een restaurant. Een andere plaatselijke onderneming in Koivikko is BioKymppi, een bedrijf dat warmte en elektriciteit produceert uit biologisch afval en drijfmest, ingezameld in heel Oost-Finland. Het bedrijf produceert ook biogas uit mest die voor de organische productie op de boerderij wordt gebruikt.

Tekst en foto's: Matti Kallio

Doorgaan met bladeren op de pagina van de T-serie >